Privacy Verklaring


BEDRIJFSINFORMATIE

Deze website behoort toe aan Freedompreneur OU. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sepapaja tn 6, 15551 Tallinn, Estonia, met ondernemingsnummer EE101950619. De zaakvoerder is Lien De Pau en zij is te bereiken via lien@zekervanhaarzaak.com


WEBSITE DISCLAIMER

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan onderstaande voorwaarden te accepteren.

Informatie: De informatie beschikbaar op of via deze website is van algemene aard en enkel geschikt voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten ontstaan vanuit deze informatie. Ondanks het feit dat de inhoud van de website met zorg werd opgesteld, kan niet uitgesloten worden dat bepaalde informatie overtollig, onvolledig of incorrect is. Freedompreneur OU kan geen garanties geven betreffende de aard of inhoud van de informatie die beschikbaar is op of via de website. Indien u fouten vindt in de informatie op de website, gelieve ons te contacteren.

Onderbrekingen: Freedompreneur OU doet wat ze kan om onderbrekingen van de website zoveel mogelijk te vermijden, maar kan niet garanderen dat de website vrij is van onderbrekingen of technische problemen.

Linken en referenties: De website kan linken bevatten naar andere websites. Freedompreneur OU kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het incorporeren van links naar andere websites impliceert niet dat er een connecties, partnership, relaties of goedkeuring is van deze websites of hun inhoud. Indien je linken wil creëren van jouw website naar onze website, gelieve ons dan eerst te contacteren.

Aansprakelijkheid: Deze website is ter goeder trouw samengesteld door Freedompreneur OU. Freedompreneur OU is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect resulteert uit de website of de informatie beschikbaar op of via de website. Freedompreneur OU is niet aansprakelijk voor mogelijke onderbrekingen van de website, voor technische fouten, virussen of voor interceptie of manipulaties van elektronische communicatie door derde partijen. Elk gebruik van informatie beschikbaar op of via de website is daarom op je eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze website, inclusief alle merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Freedompreneur OU of rechthoudende derden.


COPYRIGHT DISCLAIMER

Tijdens evenementen mag Freedompreneur OU foto’s en filmpjes opnemen om te gebruiken in haar marketing, tenzij u zich hier schriftelijk tegen verzet. Freedompreneur OU kan niet aansprakelijk gesteld worden als personen kenbaar gemaakt worden.


PRIVACY VERKLARING

Voor Freedompreneur OU is het belangrijk dat je persoonlijke data behandeld worden conform toepasselijke regels en wetgeving. Via onderstaande informatie, willen wij je helpen te begrijpen welke informatie wij verzamelen en hoe we met deze informatie omgaan. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten/producten, geeft u aan onze Privacy Verklaring te accepteren.

Doel van informatieverzameling: je persoonlijke gegevens worden verzameld door Freedompreneur OU voor aanlevering van de gevraagde diensten, goederen, informatie of publicatie, voor klantenadministratie, opvolging, facturatie en het verzenden van marketingboodschappen en nieuwsbrieven.

Overmaken aan derden: je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een derde partij, tenzij je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of indien dit nodig is voor het aanleveren van de gevraagde diensten, goederen, informatie of publicaties, voor klantenadministratie, opvolging, facturatie en het verzenden van marketingboodschappen en nieuwsbrieven, of indien het verplicht is voor de wet of indien dit nodig is in het kader van een controle.

Je rechten: Je kan je persoonlijke data op elke moment opvragen, verifiëren en corrigeren indien nodig. Je kan ook vragen je persoonlijke gegevens te verwijderen. Om deze rechten uit te voeren, gelieve contact op te nemen via de contactgegevens onder ‘bedrijfsinformatie’. Voor de nieuwsbrief en communicaties kan je je ten allen tijde uitschrijven via een link onderaan de mailing. Wegens gevraagde verwijdering, is het echter mogelijk dat Freedompreneur OU de aanlevering van de diensten niet langer kan garanderen.

Cookies: Deze website gebruikt cookies. Zo willen wij beter inzicht krijgen in onze klanten, hun gebruik van de website en de mogelijkheden om onze website en diensten beter af te stemmen op onze klanten. Je kan je browser zo instellen dat hij cookies weigert of jou verwittigt wanneer er een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op de website niet goed functioneren wanneer je cookies zijn uitgeschakeld.

Wijzigingen: Freedompreneur OU behoudt zich het recht op eender welk moment deze Privacy Verklaring te wijzigen, conform toepasselijke wetgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Vragen: Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Privacy Verklaring, gelieve contact op te nemen via de gegevens onder ‘bedrijfsinformatie’.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Ests recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.